Przekaż swój 1%
KRS 000 056 901

UMACNIAMY RODZINY

Rodzina. Pierwsze skojarzenia – dzieci, ciepło, radość, zaufanie, bezpieczeństwo. Nie wszyscy mają takie  doświadczenia, nie każdy z nich doznał tych wszystkich stanów i emocji. Często te skojarzenia bywają wręcz odwrotne – zimno, niepewność, strach. Łączy ich jedno – mają w sobie wiele siły. Tylko czasem nie potrafią jej odpowiednio  wykorzystać, dostrzec.

Właśnie to jest istotą pracy sześciu zespołów ludzi tworzących Programy Umacniania Rodziny – SOS Rodzinie. Działają w trzech województwach i wspierają członków 430 rodzin. Pomagają stawiać czoło problemom, wyzwaniom dnia codziennego, czasem są potrzebni by po prostu wysłuchać.

raport

JAK POMAGAMY?

Pomagamy rodzinom zagrożonym rozpadem, żyjącym w trudnych warunkach, często w małych miejscowościach. Zachowania społeczne czy niewydolność wychowawczą dziedziczą z pokolenia na pokolenie. Są to rodziny często z dużym potencjałem, ale nie wiedzące, że można żyć inaczej.

W naszych świetlicach dzieci z tych rodzin mogą zjeść ciepły posiłek, odrobić lekcje, porozmawiać z osobami, którym ufają. Mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, pojechać na wycieczkę, zobaczyć  inny świat.

Rodziców z kolei motywujemy do zmiany, do spędzania czasu z dziećmi, do znalezienia pracy, do zerwania z ewentualnym  nałogiem. Nasi pracownicy socjalni, odwiedzają rodziny, układają z nimi plan wydatków, wspierają w codziennych wyzwaniach.  Nasza działalność to między innymi szkolenia prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin, doradztwo psychologiczno-pedagogiczne, pomoc prawna, zdrowotna. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i ułatwiamy im kontakt z pracodawcami.

DO PROGRAMU „SOS RODZINIE” TRAFIA:

do programu

DORAŹNA POMOC TO ZA MAŁO

Kluczowym założeniem Programów jest zindywidualizowana pomoc rodzinie, pomoc oparta na zasobach rodziny i jej aktywnym uczestnictwie, które prowadzą rodzinę do samodzielności, a co najważniejsze – ochrona dzieci przed zabraniem ich do pieczy zastępczej.

Przekaż darowiznę
  • Średni czas pracy z rodziną wynosi od 3 do 5 lat.
  • W 2018 r. usamodzielnionych zostało 76% rodzin.
profilaktyka

ROZWÓJ PROFILAKTYKI

CEL

PROFILAKTYKA BRAKU UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH W CO DRUGIEJ GMINIE W POLSCE

Pracownicy Programów „SOS Rodzinie” docierają do małych wiosek, w których często nie ma zasięgu telefonów komórkowych, dostępu do Internetu, skąd jest daleko do przystanku.

W takich niewielkich wioskach stajemy się ważną częścią społeczności, a co najważniejsze, pomagamy zmieniać lokalne realia. Jesteśmy przekonani, że w co drugiej, o ile nie w każdej gminie Polski, profilaktyka niewydolności wychowawczej jest jak najbardziej potrzebna.

raport

POMÓŻ DZIECIOM
W NIERÓWNEJ
WALCE Z ŻYCIEM

TWÓJ 1% POMOŻE
WYRÓWNAĆ ICH SZANSE
KRS 000 056 901

Zaniedbanie, odrzucenie i brak wiary w siebie to tylko niektóre z przeciwności, jakim muszą stawić czoło podopieczni Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, tocząc nierówną walkę o lepsze jutro.

Każdego dnia pracujemy nad tym, aby wyrównać ich szanse i pomóc im stać się samodzielnymi dorosłymi. Twój 1% przeznaczymy na pomoc podopiecznym Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Prowadzimy 4 SOS Wioski Dziecięce, gdzie opuszczone i osierocone dzieci odnajdują dom i opiekę. W ramach Programu „SOS Rodzinie” prowadzimy 14 świetlic środowiskowych, w których potrzebujące dzieci mogą m.in. zjeść ciepły posiłek, nadrobić zaległości w nauce oraz otrzymać pomoc psychologiczną.

PRZEKAŻ 1%